Solcellspark i gassande sol.

Solpaneler

Ta tillvara på solens strålar du med. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det är en miljövänlig energikälla som kan hjälpa dig att minska dina energikostnader.

Solkarta

Bodens kommun har tagit fram en solkarta, den är ett bra hjälpmedel för dig som funderar på att installera solceller. Läs mer om solkartan och hitta kartverktyget genom att klicka på denna länk.

Bygglov

Solceller/solpaneler på flerbostadshus kan i vissa fall kräva bygglov. För en- och tvåbostadshus krävs normalt inte bygglov om solpanelerna följer takets lutning. 

Påverkansområden

I Bodens kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare. Se kartan längst ner på sidan med markerade påverkansområden. 

Mer information

För mer information om solceller i Bodens kommun, ta kontakt med miljö- och byggenheten via telefon 0921-620 00 eller e-post mob@boden.se

Ladda ner dokument
Påverkansområden Bodens kommun
Senast uppdaterad: 2024-03-19