Mätningstekniker i skog med mätinstrument

Utstakning av byggnader

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Fel placering kan leda till stora kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Utstakning ska enligt Plan- och Bygglagen utföras av person med grundläggande mätningsteknisk färdighet. 

Beställ utstakning av Bodens kommun genom att ringa till Medborgarservice eller att mejla gis@boden.se. 
Gör din beställning en vecka i förväg.


Om utstakning utförs av annan än Bodens kommun mätningstekniker måste denne först ansöka om behörighet för utstakning hos plan- och byggnämnden.  
Nämnden bedömer om en person har grundläggande mätningsteknisk färdighet för att kunna utföra en utstakning. Lantmäteriets rekommendation ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet” används som grund för bedömningen.  Se länkarna upp till höger för mer information. Beviljad behörighet är giltig i tre år.  Ifylld ansökan mejlas till gis@boden.se 

Ladda ner dokument
Ansökan om behörighet för utst...
Ladda ner dokument
Boden ansökningsblankett behör...
Senast uppdaterad: 2022-03-14