Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet från föroreningar. Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten.

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde eller planerar att göra en åtgärd inom området gäller särskilda regler, så kallade skyddsföreskrifter.
Det kan exempelvis handla om att du måste söka tillstånd för att borra efter bergvärme, utföra schaktningsarbeten eller anlägga en avloppsanläggning. 
Vissa saker som hantering av bekämpningsmedel och olja kan även vara förbjudet inom delar av ett vattenskyddsområde. 

För kommunens största vattentäkt Kusön finns ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter som beslutats av Länsstyrelsen år 2010. Detta återfinner du som nedladdningsbar fil på den här sidan.  
 

 

Ladda ner dokument
Skyddsföreskrift Kusön
Senast uppdaterad: 2020-11-08