En man i biodlardräkt står på stadshustaket och tittar till bin i en bikupa. Bikupan står på en bas som är formad som Bodens kommunvapen.

Bygga och bo

I Boden ska det vara enkelt att bygga, bo och leva hållbart, och göra val som är bra för klimatet och närmiljön.

I menyn finns finns samlad information från verksamheter som jobbar med miljön i Boden. Du hittar bland annat information om renhållning samt vatten och avlopp.

Senast uppdaterad: 2023-09-25