Hängbro med belysning över vatten kvällstid.

Belysning

Belysning vid våra gator och gång- och cykelvägar är viktig för trafiksäkerheten. Den är också viktig för att människor ska känna sig trygga i Boden. Belysningen bidrar också till att skapa trivsamma miljöer i vår kommun.

Bodens kommun ansvarar för cirka 9 000 belysningsarmaturer i kommunen.

Åtgärder för att spara energi

För att spara energi och även tänka på miljön har vi under ett antal år bytt ut gamla glödlampor och armaturer till nya modernare och energisnålare alternativ.  Dessa lampor ger lika mycket ljus men tar mindre energi. Detta arbete fortsätter till dess att vi bytt ut all gammal belysning.

Sommartid

Under sommaren, från och med början av maj till början av augusti släcks belysningen ner för att spara på energi. 

Senast uppdaterad: 2023-09-25