Blomlåda som hastighetsdämpning

Blomlådor för hastighetsdämpning

Blomlådor på gatan är effektivt som signal till förarna att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata. Låg hastighet är en viktig förutsättning för en trygg och säker trafikmiljö.

Tillstånd för att ställa ut blomlådor ska sökas hos Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 31 maj och gäller från 31 maj – 1 oktober. Beviljat tillstånd gäller i tre år.

För att blomlådorna inte ska utgöra en trafikfara eller förhindra framkomligheten på gatan är det Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet som avgör om gatan är lämplig för blomlådor och var de i så fall ska placeras.

Krav för att få tillstånd

 • Gatan ska vara en lokalgata utan busstrafik
 • Kontaktperson ska utses
 • Kontaktpersonen ska bo längs gatan där lådorna ställs ut
 • De som bor närmast ska vara positiva till lådorna
 • Det ska vara cirka 50 meters fri sikt på varje sida av lådorna
 • Lådorna inte placeras närmare korsning än cirka 20 meter
 • Lådorna ska byggas efter ritning och med reflexer som erhålls av kommunen

Kontaktpersonens uppgifter

 • Bygga/köpa lådorna. De som bor längs gatan betalar, bygger samt monterar reflexer enligt ritning och anvisning från trafikenheten
 • Informera de som bor längs gatan för att undvika osämja och klagomål.
 • Placering. Tillsammans med trafikenheten beslutas var lådorna ska stå. Lådorna får inte flyttas från godkänd plats
 • Plantering och underhåll. Blomlådorna ska vara snyggt planterade och skötas noga
 • Igen lek kring lådorna. Se till att barnen inte leker vid lådorna
 • Parkera inte vid lådorna. Lådorna ska synas för att vara ett trafiksäkert farthinder

Trafikenhetens uppgifter

 • Hålla med reflexer och ritning på lådorna
 • Hålla med informationsblad till de som bor längs gatan
 • Besluta och kryssmarkera var lådorna ska placeras tillsammans med kontaktpersonen
 • Kontrollera hur blomlådorna sköts och att trafiken fungerar. Vid misskötsel kan tillståndet dras in.
 • Mindre avsteg från ovanstående riktlinjer beslutas av Trafikenheten, Tekniska avdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Senast uppdaterad: 2023-10-18