En plogad vinterväg leder in till en samling röda och vita hus. i bakgrunden syns ett berg.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Cirka 43 000 mil enskilda vägar finns i Sverige. 

Sveriges vägnät består av:

  • statliga vägar
  • kommunala gator och vägar
  • enskilda vägar.

Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för skötsel av vägen. Väghållare för enskild väg kan vara en eller flera markägare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, till exempel vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

Senast uppdaterad: 2024-01-23