Väg 605 avstängd förbi H2 Green Steels område.

Fordonsflytt

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön, eller har varit uppställt en längre tid, får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

I Bodens kommun ansvarar Gata-/Parkavdelningen för flyttning av fordon. Beslut om flyttning grundas på lagen (SFS 1982:129) och förordningen (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

 

Ladda ner dokument
Fordonsflytt
Senast uppdaterad: 2023-09-25