Avstängd väg med varningsskylt för trafikarbete.

Grävtillstånd och trafikanordningsplaner

För att få utföra någon form av arbete på offentlig plats som förvaltas av Bodens kommun måste den som ska utföra arbetet ha tillstånd för detta, exempelvis byggställning, kranbil eller uppställning av container. 

För att använda offentlig plats behöver du tillstånd från polisen. Ansökningsblanketten för tillstånd enligt ordningslagen hittar du på polisens hemsida.

Det är Polisen som utfärdar tillstånd enligt ordningslagen. Bodens kommun är en remissinstans. Besluten tas utifrån ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Bodens kommun.

Vad som är offentlig plats regleras i ordningslagen och i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Exempel på offentliga platser är gator, vägar, torg och parker.

Grävningstillstånd

För att utföra grävning på offentlig plats som Bodens kommun förvaltar måste grävningstillstånd sökas senast 2 veckor innan planerad start av arbetet. Grävningstillstånd söks via e-tjänster på Bodens kommuns hemsida och prövas därefter av Bodens kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning. Det är krav på att följa Bodens kommuns bestämmelser om grävning i offentlig plats. 

Återställning

Bodens kommuns bestämmelser om återställning vid grävning i offentlig plats ska följas. 

Trafikanordningsplan

För att minimera risker och störningar i samband med arbete på eller intill väg, gata, torg eller cykelväg ska arbetet planeras noggrant. En del i planeringen är att upprätta en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanens syfte är att göra arbetsplatsen och området runt denna så säker som möjligt för förbipasserande trafikanter, gående men också för dem som arbetar på platsen. Trafikanordningsplan ansöks på Bodens kommuns hemsida via e-tjänster och prövas därefter av Bodens kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning.

Information om krav på trafikanordningsplan finns i Bodens kommuns bestämmelser om grävning i offentlig plats.

Upplåtande av offentlig plats

För att nyttja offentlig plats krävs tillstånd av Polismyndigheten och ansökan görs hos dem. Polismyndigheten kommer efter ansökan inhämta yttrande om den från Bodens kommun.

Avgifter och viten

Beslut om att införa avgifter och viten kopplade till grävningsbestämmelser och trafikanordningsplaner fattades av KF 2016-12-29 och dessa började gälla från och med 2017-01-01.

Hur ansöker jag

Du ansöker via kommunens e-tjänster om grävningstillstånd och trafikanordningsplan. Upplåtande av offentlig plats ansöker du om hos Polismyndigheten och frågor om detta besvaras av dem.

Ladda ner dokument
Avgifter och viten vid grävnin...
Ladda ner dokument
Avgifter och viten vid grävnin...
Ladda ner dokument
Teknisk handbok gata-mark
Ladda ner dokument
Bestämmelser för återställning...
Ladda ner dokument
Teknisk handbok park-skog
Ladda ner dokument
Bestämmelser om grävning i off...
Senast uppdaterad: 2023-12-08