En lastbil som passerar genom ett vackert landskap.

Transporttillstånd

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar tillstånd för breda, långa och tunga transporter.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Berör transporten endast Bodens kommun ska du skicka din ansökan till kommunen. Vid behov ska du även lämna intyg om färdväg. För transporter som berör flera kommuner ska du skicka ansökan till transportdispenser@trafikverket.se.

Ansökningsblankett kan hämtas från Trafikverkets hemsida. Skriv in "dispenstransport" i sökrutan på Trafikverkets hemsida så hittar du blanketten lättare.

Senast uppdaterad: 2023-09-25