Landsväg sommartid.

Gator och vägar

Här hittar du information om hur gator och vägar i Boden sköts, vem som ansvarar för dem och hur du felanmäler om något är trasigt eller behöver åtgärdas.

Bodens kommun underhåller och utvecklar trafik- och stadsmiljö för att skapa god trafiksäkerhet, hög framkomlighet och en bra trafik- och boendemiljö. Verksamheten pågår 365 dagar om året då vi fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov.

Vår ambition är att Boden ska vara en ren, snygg och trygg kommun att bo och vistas i.

Senast uppdaterad: 2023-09-25