Människor som håller sina händer ovanpå varandra i en ring.

Årets ledare

Kultur-, fritids-, och ungdomsnämndens ledarstipendium, ”Årets ledare”, delas årligen ut till en ledare i Bodens kommun som på ett framträdande och engagerat sätt arbetat för en bred och socialt utvecklad fritidsverksamhet inom föreningslivet.

Regler för stipendiet

Stipendiet kan sökas av enskild person som är folkbokförd och verksam i Boden. Förslag kan även lämnas av en organisation, ett företag eller av annan enskild person. I nomineringen ska det framgå vem eller vilka som nomineras samt en motivering där skäl anges. Sista dag för nominering av stipendiet är den 12 november 2023.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden utser en stipendiat utifrån inkomna nomineringar. Vid val av stipendiat ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas och eftersträvas över tid. Stipendiebeloppet uppgår till 10 000 kronor.

Hur söker jag eller nominerar jag en person till Årets ledare?

Vem som helst kan söka eller nominera personer till Årets ledare. När det är dags att nominera kan du göra detta via formuläret på denna sida. Du kan också välja att skicka in din nominering via mejl till kfu@boden.se.

 

Historik

Stipendiet Årets ledare instiftades 1992 för att uppmärksamma personer i Bodens föreningsliv som på ett framträdande och engagerat sätt arbetar för en bred och socialt utvecklande fritid i Bodens kommun. 

År

Årets ledare

2023 Frida Sandberg, Bodentravet
2022 Niclas Nyström
2021 Carin Bergdahl
2020 Elisabeth Rutström
Magnus Berglund
2019 Karin Sandling
Peter Gitselov
2018 Eva-Lotte Gustafsson
Micael Selini
2017 Catrin Johansson
Anders Stridsman
2016 Madelen Appelgren
2015 Marie-Louise Dahlberg
2014 Camilla Sundqvist
2013 Erika Sjöö
Björn Molin
2012 Jenny Jonsson
2011 Jens Lahti
Jenny Hansson
Mia Gidlund
2010 Per-Åke Johansson
2009 Emma Westman
2008 Alex Karlsson
2007 Göran Honkamaa
2006 Faegh Tehranchi
2005 Per-Olov Larsson
2004 Birgit Lindqvist
2003 Mårten Lind
2002 Mats Stattin
2001 Lars Degselius
2000 Lars Björling
1999 Jan Karlsson
1998 Leif Arltoft
1997 Ingela Hansson
1996 Bo Johansson
1995 Jan-Olof Lundman
1994 Tommy Lindgren
1993 Sally Sundbom
1992 Kent Alexandersson
Senast uppdaterad: 2024-04-08