I förgrunden ser vi en rönn som har både gröna och rödorange höstlöv. I bakgrunden syns en mörkt blå sjö och skogen på andra sidan.

Allemansrätten

Allemansrätten är en värdefull frihet för oss som bor i Bodens kommun. Men rätten att fritt få vara i skog och mark innebär också ett gemensamt ansvar för naturen.

Allemansrätten är en unik svensk rättighet som ger dig möjlighet att njuta av naturen i Bodens kommun. Den innebär att du har frihet att röra dig i skogar, marker och längs våra vatten Du kan plocka bär, svamp, vandra, campa och fiska. Det är en fantastisk möjlighet som vi ska känna till och respektera. Men med denna frihet kommer också ansvar.

Dina rättigheter

 • Rätten att röra dig fritt. Du har rätt att vandra, cykla, rida och uppleva naturen. Det är en förmån. Men kom ihåg att visa hänsyn och undvika att störa markägare eller skada naturen.
 • Plocka bär och svamp. Du får plocka bär och svamp för eget bruk, men inte för försäljning. Var noga med att inte överutnyttja naturens resurser.
 • Tälta och campa. Du kan tälta en natt var som helst, så länge du inte skadar marken. Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld. Se att följa riktlinjerna för eldning i naturen, och på den specifika platsen.
 • Fiska. I våra sjöar och vattendrag har du rätt att fiska med handredskap som pilk och spön. Kom ihåg att skaffa rätt fiskekort där det krävs.

Dina skyldigheter

 • Visa hänsyn. Respektera markägare och andra besökare. Håll låg ljudnivå och var försiktig vid hus och gårdar.
 • Håll rent. Ta med dig ditt skräp och dina sopor. Låt inte naturen lida av ditt besök. Lämna platsen i samma skick som du fann den.
 • Skada inget. Undvik att skada träd, buskar och mark. Lämna inga spår efter dig. Respektera även särskilt skyddade områden.
 • Hänsyn till djurlivet. Håll avstånd till djur och fåglar, särskilt under häckningssäsongen. Hundar ska hållas kopplade där det krävs, och du ska plocka upp efter dem.

Skog och mark

Var gäller inte allemansrätten?

Allemansrätten gäller nästan överallt i Sverige, men det finns undantag:

 • Privata bostadstomter och sommarstugor är inte en del av allemansrätten.
 • Områden som är inhägnade eller tydligt avgränsade, exempelvis privata trädgårdar eller jordbruksmarker, omfattas inte av allemansrätten.
 • I nationalparker, vissa naturreservat och skyddade områden kan det finnas särskilda regler för att skydda naturen och dess känsliga ekosystem. Läs på om de specifika reglerna för området du besöker och följ dem noga.
 • Allemansrätten gäller inte på golfbanor.
 • Det kan finnas områden där särskilda förbud gäller. I Boden har vi till exempel en hel del militära anläggningar och områden som är stängda för allmänheten av säkerhetsskäl. På Försvarsmaktens hemsida hittar du aktuell information om Norrbottens regementes skjut- och övningsfält.
Senast uppdaterad: 2024-03-13