Person antecknar i anteckningsblock. Hen har ritat en lysande glödlampa.

Arkiv Föreningsaktuellt

På den här sidan kan du hitta tidigare nyheter och utlysningar från Föreningsservice.

29/9 - Konserter och idrottsevenemang

Från och med den 29 september kommer begränsningen i antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att tas bort helt. Det betyder att arrangemang kan genomföras med publik såväl inomhus och utomhus. För den som är ovaccinerad är rådet att fortsätta hålla avstånd och undvika stora evenemang. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att stanna hemma och testa sig om man får symtom på covid-19 ligger kvarstår. 

-----------------

20/9 - Tips: Webinar om regionala kultur- och företagsstöd 

Creative Ebeneser anordnar ett webinar om regionala stöd, med fokus på kultur- och företagsstöd för dig inom kulturområdet och kulturella och kreativa näringar i Norrbotten. 

Elisabeth Johansson Englund, Näringslivsstrateg för regional utveckling på Region Norrbotten, berättar om vilka stöd som finns för dig inom KKN som vill utveckla ditt företag.
Annika Hansson, Kulturhandläggare för regional utveckling/Kulturenheten på Region Norrbotten, berättar om vilka stöd som finns inom kulturområdet med lite extra fokus på projektstöd för kultur.
Ni får också veta hur dessa två samarbetar för att du som yrkesverksam inom branschens hybridekonomi kan navigera mellan företags- och kulturstöd. Vem kan söka vad, och när söker du vilket?

-----------

14/9 - Bidragstips: Facebook Community Action-grants

Facebook fungerar globalt, men lever lokalt. Därför arbetar de aktivt för att stärka de samhällen där de finns representerade. 2022 blir det nionde året som Facebook delar ut sina Community Actions-bidrag för att stärka skolor och ideella organisationer i regionen. Ansökningsperioden öppnar 6 september, och stänger vid midnatt den 15 oktober. Facebook Community Action Grants kan sökas av projekt i Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn som gör något av följande:

  • Använder teknikens kraft för att möta kritiska samhällsbehov.
  • För samman människor on- eller offline.
  • Förbättrar lokal STEM-utbildning (vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik).

Länken till ansökan och de fullständiga programvillkoren och riktlinjerna finns publicerade på deras facebooksida. Om ni som förening önskar hjälp med att göra er ansökan kan ni alltid kontakta Föreningsservice som kan erbjuda stöd i ansökningsprocessen. 

09/9 - Höst- och läslovsaktiviteter för barn och unga 2021

Höstlov 2021
Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen i Boden planerar att anordna aktiviteter för barn och ungdomar under höst- och läslovet vecka 44. Vill er förening vara med och erbjuda barn och ungdomar i Boden ett meningsfullt lov? 

Avdelningen kommer att anordna en del aktiviteter själva, men hoppas på att många föreningar också vill vara med och erbjuda barn och ungdomar flera aktiviteter under lovet. Föreningar kan om de så önskar anordna aktiviteter fr.o.m. den 30/10 t.o.m. 7/11.

Med anledning av rådande restriktioner för covid-19 bjuder vi inte in föreningarna till möte utan ber er i stället att skicka era frågor och förslag på lovaktiviteter till annika.sandstrom@boden.se senast den 17 oktober 2021. Alla förslag på aktiviteter är välkomna. Vi hoppas att er förening/organisation vill delta!

För frågor om aktiviteter under läs- och höstlovet kontakta Annika Sandström på 0921-62362 eller via mejl annika.sandstrom@boden.se

08/9 - Dags att nominera till Årets Ledare och Årets kulturstipendiat 2021!

Trots ett annorlunda år så är det nu dags att nominera till kultur-, fritids- och ungdomsnämndens stipendium - Årets Ledare och Årets Kulturstipendiat. Känner du någon som du tycker bör uppmärksammas för sin kulturella gärning eller för sitt brinnande engagemang i föreningslivet? Skicka din nominering senast den 30 september!

25/8 - Sök Rubus Arcticus-stipendiet senast 1 september

Rubus Arcticus är ett av Sveriges största kulturstipendier. Det finns för att premiera professionella kulturskapare med norrbottnisk anknytning inom dans, bild- och formkonst, film, foto, litteratur, musik, teater samt övriga konstnärliga uttryck. Alltså för den som är mitt uppe i sin konstnärliga gärning och som med hjälp av stipendiet vill utvecklas ytterligare. 

Heders- och förtjänststipendiet ges till person som gjort en mångårig, värdefull insats för kulturlivet i Norrbotten. Stipendiet söks personligen eller föreslås/nomineras av annan sökande. Stipendiet är inte förbundet med några krav på motprestation.

24/8 - Tidiga insatser för asylsökande

Den 30 augusti öppnar Länsstyrelsen Norrbotten årets andra utlysning för tidiga insatser för asylsökande (TIA). Sista ansökningsdag är den 23 september.  För mer information och ansökan via den digitala e-tjänsten: Tidiga insatser för asylsökande | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se) Sidan kommer att uppdateras fortlöpande inför utlysningen. 

Informations- och nätverksdag: Tidiga insatser för asylsökande
Den 7 september arrangeras en digital informations- och nätverksträff med fokus på tidiga insatser för asylsökande i Norrbotten.

Syfte och mål: Träffen är ett tillfälle för statliga, kommunala och civila aktörer att samverka för att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.
Målgrupp: aktörer i civila samhället och kommuner som driver, eller vill bedriva, insatser för asylsökande i Norrbottens län.
För mer information och anmälan: Tidiga insatser för asylsökande | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

16/8 - Tidigare stödåtgärder och vad som gäller under hösten

I och med att vaccineringen fortskrider så beslutade KFU-nämnden att inte förlänga beslutet om nollhyra när föreningen bokar tid i våra lokaler. Sett till bidrag som baseras på aktiviteter så kommer Föreningsservice även framöver att jämföra inrapporterade siffror med tidigare års statistik för en jämnare bidragsfördelning. För närvarande finns inga planerade extra stödutlysningar, utan föreningar kan endast söka de ordinarie föreningsstöd som KFU tillhandahåller. 

9/8 - Ny målgrupp kan söka medel från allmänna arvsfonden

Riksdagen har beslutat om en ny arvsfondslag. Det innebär bland annat att föreningar med äldre som målgrupp nu kan söka pengar ur Arvsfonden. Den nya arvsfondslagen gäller från 1 juli 2021. Läs mer om den nya lagen på: https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/pressmeddelanden/2021-05-26-ny-lag---nya-mojligheter-att-ta-del-av-allmanna-arvsfonden?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Senast uppdaterad: 2023-10-18