Åskådare ser på när militärer skjuter salut med kanoner

Bodens salutstation

Idag så finns det åtta aktiva salutstationer i Sverige. Bodens fästning blev officiellt utsedd som salutstation den 2 juni 1931 och den nuvarande salutplatsen är Kvarnängen vid Bodträsket.

Salut kommer ursprungligen av latinets "salus" vilket betyder hälsa och har även idag innebörden hälsning, särskilt en militär sådan. Salut med kanoner avges vid vissa statsceremonier samt på fastställda salutdagar från vissa salutstationer. Seden började på 1600-talet, då fartyg sköt med sina kanoner för att visa att man hade fredlig avsikt när man närmade sig en hamn. Detta har sedan blivit en hedersbevisning.

Vid en salutstation ska det finnas minst fyra kanoner av samma kaliber. Saluten avges med 21 skott (ordinarie) eller med 42 skott (särskild högtidssalut) eller sorgesalut. Vid salutgivning i Boden används fyra kanoner m/02-33 med 7,5 cm kaliber. Ansvarig för saluten är kommendanten i Boden. Det skjutande batteriet bemannas av Artilleriregementet, A9.

Salutdagar

Salutdagar är Sveriges nationaldag, statschefens och dennes gemåls födelsedagar och namnsdagar samt tronföljarens födelsedag. Salut ska också avges vid födelser inom kungliga huset, vid statschefens död, vid en ny statschefs tillträde samt vid andra tillfällen som överbefälhavaren bestämmer.

Datum

Händelse

28 januari

HM Konungens namnsdag

 30 april HM Konungens födelsedag
 6 juni Nationaldagen
 14 juli HKH Kronprinsessans födelsedag
 8 augusti HM Drottningens namnsdag
 23 december    HM Drottningens födelsedag


Tid för saluten är vardagar kl 12.00 samt sön- och helgdag 13.00.

Senast uppdaterad: 2024-07-01