En stor gul byggnad med flera våningar och många fönster. Svart tak med fönsterkupoler. Ett trästaket framför huset. I bakgrunden syns lövträd, det är höst.

Byggnadsminnen och kulturhistoriska platser

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia.

Över 2 400 anläggningar och miljöer är skyddade som byggnadsminnen här i Sverige. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen. Byggnadsminnena har stor spännvidd i tid och rum från medeltida borgar till modern bebyggelse från 1900-talet. 

Här listas några av de byggnadsminnen som återfinns i Boden tillsammans med några kulturhistoriskt intressanta byggnader och platser. 

 • ​Bodens salutstation
 • Bagarstugan på Kläppgården i Harads
 • Dubbelboden i Forsnäs
 • Edefors kyrka
 • Sandträsk Sanatorium
 • Järnvägsstationen
 • Bodens fästning
 • Gunnarsbyns kyrka
 • Havremagasinet
 • Centralskolan
 • Kyrkstugan/kyrkstugor
 • Överluleå kyrka
 • Eyvind Johnson-stugan
 • Laxholmen (byggnadsminne)
 • F.d. ålderdomshemmet i Harads (byggnadsminne)
 • F.d. tygstationen i Boden (byggnadsminne)
 • F.d. Artelleriregementet A8 (byggnadsminne)
 • Stationshus Boden (byggnadsminnen)
 • Vittjärv-sommarstuga/Borgmästarens sommarstuga (byggnadsminne)
Senast uppdaterad: 2024-07-01