Byggnadsminnen och kulturhistoriska platser

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia. Över 2 400 anläggningar och miljöer är skyddade som byggnadsminnen här i Sverige. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen. Byggnadsminnena har stor spännvidd i tid och rum från medeltida borgar till modern bebyggelse från 1900-talet. 

Här listas några av de byggnadsminnen som återfinns i Boden tillsammans med några kulturhistoriskt intressanta byggnader och platser. 

 • ​Bodens salutstation
 • Bagarstugan på Kläppgården i Harads
 • Dubbelboden i Forsnäs
 • Edefors kyrka
 • Sandträsk Sanatorium
 • Järnvägsstationen
 • Bodens fästning
 • Gunnarsbyns kyrka
 • Havremagasinet
 • Centralskolan
 • Kyrkstugan/kyrkstugor
 • Överluleå kyrka
 • Eyvind Johnson-stugan
 • Laxholmen (byggnadsminne)
 • F.d. ålderdomshemmet i Harads (byggnadsminne)
 • F.d. tygstationen i Boden (byggnadsminne)
 • F.d. Artelleriregementet A8 (byggnadsminne)
 • Stationshus Boden (byggnadsminnen)
 • Vittjärv-sommarstuga/Borgmästarens sommarstuga (byggnadsminne)
Senast uppdaterad: 2023-07-03