Personer dansar på scen.

Kulturstipendium

Kulturstipendiets ändamål är att stödja och uppmärksamma personer och kulturaktörer i Boden som gjort och/eller gör betydande insatser för kulturlivet i Boden. Insatserna ska vara av värde för den kulturella utvecklingen i kommunen och ingå i något av ämnesområdena: konst, konsthantverk, design, musik, drama, film, foto, litteratur, kulturminnesvård eller annat för den kulturella utvecklingen väsentligt område.

Regler för stipendiet

Stipendiet kan sökas av enskild person eller kulturaktör som är folkbokförd och verksam i Boden. Förslag kan även lämnas av en organisation, ett företag eller av annan enskild person. I nomineringen ska det framgå vem eller vilka som nomineras samt en motivering där skäl anges. Sista dag för nominering av stipendiat är den 12 november 2023.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden utser en stipendiat utifrån inkomna nomineringar. Vid val av stipendiat ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas och eftersträvas över tid. Stipendiebeloppet uppgår till 10 000 kronor.

Hur söker jag eller nominerar jag en person till stipendiet?

Vem som helst kan söka eller nominera personer till Kulturstipendiet. När det är dags att nominera kan du göra detta via formuläret på denna sida. Du kan också välja att skicka in din nominering via mejl till kfu@boden.se. 

 

Historik

Bodens kommuns kulturstipendium inrättades 1984. Sedan dess har över 40 personer och föreningar i Boden uppmärksammats för sina viktiga insatser inom något av de olika konstområdena.

År

Vinnare

2023 Anneli Gustafsson, Kören Thaleia boden
2022 Johan Jansson
2021 Mogens Amstrup Jacobsen
2020 Lotta Lennartsdotter
Hans-Lennart Bruun
2019

Lina Denevald
Thomas Lindell

2018

Sally Sundbom
Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening

2017 Linnéa Byberg
Göran Gafvelin
2016 Therese Henriksson
2015 Charissa Martinkauppi
2014 Jolanta Nowakowski
2013 Torgil Blom
2012 Jonas Selberg Augustsén
2011 Marlene "Madde" Lundberg
2010 Ulrika Gyllrot Carina Nilsson
2009 Magnus Toresson
2008 Maria Einarsson
2007 Åke Sundberg
2006 Håkan Andersson
2005 Yessica Lövbrand
2004 Emil Jacobsson
2003 Boden Överluleå Hembygdsförening
2002 Bodens Konstgille
2001 Thomas Öhrn
2000 Fredrik Elmgren
1999 Jim Öman, Niklas Johansson & Ulf Johansson
1998 Armén Musikkår i Norrland
1997 Bertil Linné
1996 Bodenrevyn
1995 Salen Saleh
1994 Dan Söderström
1993 Anders Hjortenklev
1992 Henryk Nowokowski
1991 Cales Hammarström
1990 Kaisa Olsson
1989 Jan Borsgård, Lars Svedberg & Bo Westin
1988 KG Nordstörm
1987 Torsten Pettersson
1986 Ulla Ekh
1985 Gunilla Öhman
1984 Rune Tapper
Senast uppdaterad: 2024-04-08