Lotterier och registrering

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Från 1 januari 2019 inför Sverige en ny spelreglering. Denna gäller även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Vill du och din förening anordna ett lotteri? Då är det Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen du ska vända dig till för att få registrering av lotteri och information. Licens ansöker du via Spelinspektionen, det ersätter nuvarande tillstånd.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotteriregistreringar hos allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Vem kan söka lotteriregistreringar?

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen (2018:1138). Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar m m).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

5-årsregistrering

Med en 5-årsregistrering, enligt Spellagen 6 kap 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33 ⅓ prisbasbelopp (för 2024 = 1 910 000 kr).

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra en fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Lotterikontrollant

Kommunen utser lotterikontrollanter i två års-perioder. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer och de är utbildade. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri enligt nedanstående tabell.

Insatsbelopp 1-5000 kr: 250 kr
Insatsbelopp 5001-10 000 kr: 500 kr
Insatsbelopp 10 000+: 3% av insatsbeloppet (dock högst 4 000 kr)
Tombolalotteri: 500 kr (per år)

Avgifter och slutredovisning

Kommunen tar ut en avgift på 300 kr för registreringen. Kontrollantarvodet betalas in till kommunen inom två månader från det att lotteriet startats. Avgifter betalas in på bankgiro: 600-7181. Ange lotteriregistrering samt diarienumret vid betalning.

Senast 2 månader efter sista försäljningsdag så ska redovisning av lotteriet tillkommit kontrollanten. Observera att kvitton och verifikat ska uppvisas vid redovisningen till kontrollanten. Lotteriredovisningsblanketten hittar ni här på sidan.

Lotterier som inte behöver registrering

En förening kan anordna spel utan att söka registrering. De spelen ska uppfylla vissa krav enligt Spellagen 3 kap 5 §:

Variant 1:

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp (ca 14 kr)
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (ca 9 550 kr)

Variant 2:
 

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
  - En offentlig nöjestillställning
  - En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  - En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp (ca 14 kr)
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp (ca 955 kr)

Vill du har mer information om lotterier, regler med mera, kontakta Föreningsservice alternativt kommunens lotterikontrollant. Kontaktuppgifter hittar du på den här sidan.

Ladda ner dokument
Ansökan om registreringslotteri
Ladda ner dokument
Information till lotteriförest...
Ladda ner dokument
Redovisning av lotteri
Senast uppdaterad: 2024-02-06