Gammal telefon

Om oss & kontakt

Försvarsmuseum Boden är ett modernt museum som sätter Sverige och Bodens fästning i ett större perspektiv. I museets basutställning, Norrlands lås, gör du en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till idag, genom fred och krig ur flera perspektiv.

Vilken roll hade Sverige i världspolitiken under orostid och fredstid? Resan går från den stora mobiliseringen under första världskriget, en lugn mellankrigstid, andra världskriget och kalla kriget till ett lugnare närområde där det svenska försvarets uppgifter omprioriteras för att kunna användas i fredsbevarande insatser på alla kontinenter. Som besökare reser du i tid och rum. Försvarsmuseet följer en tidsaxel, gör nedslag i historien och visar det som påverkat utformningen av den svenska försvarspolitiken under 1900-talet. Vi visar även samhällsaktuella tillfälliga utställningar som berör eller upprör.

SMHA

Försvarsmuseum ingår som en del av SMHA Sveriges militärhistoriska arv, ett nätverk bestående av 26 statliga och statligt stödda museer. 

Kontakta oss

Har du frågor om Försvarsmuseum Boden, våra öppettider, våra utställningar eller annat? Kontakta museets reception 0921-628 00

Personal

Helena Svanberg
Museiintendent & Verksamhetsledare
Allmänna museifrågor, verksamhets- och butiksfrågor
helena.e.svanberg@boden.se
0921-628 38
070-590 06 50

Beatrice Sigfridsson
Museipedagog
Visningar & Bokningar
beatrice.sigfridsson@boden.se
beatrice.sigfridsson@boden.se
0921-62844
076-1199329

Einar Norén Selberg
Antikvarie
Dokumentation, konstregistrering
einar.noren-selberg@boden.se
0921-627 28
070-217 48 32

Conny Drugge‚Äč
Museitekniker
conny.drugge@boden.se
0921-628 39
070-680 11 66

Sociala medier

Försvarsmuseum Boden Facebook

Försvarsmuseum Boden Instagram

Boden Konsthall Facebook

Bodens Konsthall Facebook

Adress

Försvarsmuseum Boden 
Granatvägen 2 
961 43 Boden

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-02-02