Person kör snöskoter så att snön yr.

Skoter

Det finns inte mycket som slår en gnistrande vacker vårvinterdag på snön. Men tänk på att det är många som ska samsas i naturen, därför är det viktigt att snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs. Skoterkörning är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark, om det inte finns risk för skador på mark och vegetation. För mer information om regler och riktlinjer se länsstyrelsens hemsida. Länken hittar du i länklistan på den här sidan. 

Skoterleder

Följ skoterlederna, där kör du säkrast och stör minst. Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada och det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

I Boden är det skoterföreningarna som sköter om skoterlederna. Det är inte tillåtet att köra med crossmotorcyklar eller fyrhjulingar med däck på lederna.

Skoterförbud

Allmän snöskoterkörning är förbjuden i skidanläggningar eller i anslutning till dessa.  På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller ”på annat tydligt sätt” (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

Regler för skoterkörning

  • För att få köra snöskoter i Sverige krävs det att du är 16 år och har förarbevis för snöskoter eller att du har traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången före 1/1 2000.
  • Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Högsta tillåtna hastighet är 20 km/h.
  • Vid övergång och passade av en väg så måste alla passagerare (i pulka eller passagerare bakom föraren på skotern) gå över vägen till fots. 

Skoterledskartor finns att ladda ned i App Store eller Play Store. Eller gå in på skoterleder.org

Senast uppdaterad: 2022-02-25