Pratbubblor dialog

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige - Under hela året - Ungdomsfullmäktige är en viktig del i demokratiprocessen bland unga och för att stärka ungas möjlighet att påverka i kommunen. Visste du att varje år deltar cirka 500 elever från Bodens grundskolors årskurs 8 och gymnasieskolans år 2 i Ungdomsfullmäktige?

 

Ungdomsfullmäktige är en omfattande process som pågår året runt och avslutas med Fullmäktigedagen i november varje år.

Ungdomsfullmäktige genomförs ungefär så här:

Planeringsmöten
Under vårterminen och vid skolstarten i augusti hålls planeringsmöten med skolledningen. Efter detta sker planeringsträffar med rektorer, mentorer och lärare på skolorna rum.

Idéstorm
Förslag lämnas till ansvariga på skolorna på hur de kan skapa underlag till Ungdomsfullmäktige. Det kan ske med hjälp av ex idéstorm i de klasser som deltar. Klasserna arbetar antingen gemensamt med att skriva upp förslagen på tavlan eller i små grupper (5-6 elever) där varje grupp skriver ner sina idéer.  När idéstormen är slut börjar värderingen, sorteringen och diskussionerna. Slutligen rangordnas de viktigaste förslagen och skrivs ned. Klassen väljer två till tre klasskamrater som ska delta och framföra förslagen vid Öppet Forum. 

Öppet Forum
Öppet Forum är de dagar då vi träffar klassrepresentanterna på de fyra högstadieskolorna och det gymnasium som finns i Boden. Det är Stureskolan, Noblaskolans friskola, Friskola Fria Emilia, Brönjaskolan samt Björknäs gymnasium. Vi diskuterar och sammanställer de olika klassernas förslag tillsammans. Klassrepresentanterna ansvarar sedan för genomförandet av ett klassråd där förslagen från Öppet Forum redovisas. Klassen kompletterar med andra förslag och värderar vilka förslag som ska vidare. Klassrepresentanterna tar med sig förslagen till förberedelsedagen.

Förberedelsedagen
Under Förberedelsedagen träffar vi alla skolornas klassrepresentanter samtidigt. Ungdomarna får information om vad Ungdomsfullmäktigedagen innebär och vi tar tillsammans fram frågor och ansvariga för Ungdomsfullmäktigedagens Dialogcaféer och Paneldebatt. Deltagarna får även lära sig vad en motion är och hur en går tillväga för att skriva en sådan.  Ungdomsfullmäktiges styrelse finns representerade under Förberedelsedagen och assisterar och berättar om sin verksamhet.

Ungdomsfullmäktigedagen
Visste du att Ungdomsfullmäktigedagen har ägt rum i många år i Boden? År 2016 var det 10-årsjubileum.

Ungdomsfullmäktigedagen är Ungdomsfullmäktiges stora dag under året. Här deltar alla klassrepresentanter, politiker och tjänstepersoner.

Efter välkomnande och invigning och fortsätter  dagen med bland annat föreläsningar, dialogcaféer och en paneldebatt med frågeledare. I Dialogcaféerna förs dialoger mellan klassrepresentanter, politiker och tjänstepersoner i de frågor som ungdomarna gemensamt tagit fram under ungdomsfullmäktige. Efter Dialogcaféerna startar Paneldebatten där aktuella ungdomsfrågor diskuteras. I paneldebatten deltar klassrepresentanter, politiker och andra inbjudna.  Ungdomsfullmäktigedagen webbsänds och under debatten finns det möjlighet att skicka SMS-frågor till panelen. 

Efter en gemensam lunch återsamlas klassrepresentanterna för att arbeta vidare tillsammans. Under eftermiddagen informerar också Ungdomsfullmäktiges styrelse och Ungdomsrådet om sitt arbete.

 

 

Senast uppdaterad: 2021-07-06