Julia Nordekvist och Akseli Raappana  Ungdomsfullmäktiges styrelse

Ungdomsfullmäktiges styrelse

Ungdomsfullmäktiges styrelse(UFS)

Ungdomsfullmäktiges styrelse(UFS) är för ungdomar i Boden i åldern 13-25 år. De arbetar aktivt under hela året med att samla in ungdomars åsikter och idéer. Styrelsen träffas ungefär en gång per månad för möten, träffar med politiker för att diskutera aktuella ungdomsfrågor och att göra studiebesök samt att anordna olika ungdomsaktiviteter. Ett förberedelsemöte sker inför varje styrelsemöte. Då träffas ordförande, vice ordförande, sekreterare och tjänstepersoner för att sammanställa dagordningen. Medlemmarna i Ungdomsfullmäktiges styrelse kan inför varje förberedelsemöte lämna in förslag på frågor att ta upp på dagordningen. Ungdomsfullmäktiges styrelse ingår i Ungdomsforum och representeras i Länsungdomsrådet(LUR).

Senast uppdaterad: 2023-03-20