fem stycken människor med olika etnisitet som sitter vid ett bord och pratar med varandra. På bordet finns studiematerial. Personerna på bilden skrattar och har roligt. I bakgrunden finns stora panoramafönster långt bak i bilden finns en byggnad.

Ungdomsinflytande

Bodens kommun har som målsättning att öka demokratin i kommunen. Speciellt ska ungdomars inflytande och delaktighet i det som sker i samhället stärkas. Det är för oss en självklarhet!

Läs mer om enhet Ungdoms verksamhet för unga, och om några av de olika projekt och andra insatser för ungdomar som enhet Ungdom årligen genomför och deltar i. Klicka på de olika flikarna i menyn.

Vill du veta mer? Kontakta enhet Ungdom, så kan du börja vara med och påverka!

Senast uppdaterad: 2023-09-27