Youth Up North

Youth Up North

Youth Up North – ett projekt för att stärka unga i glesbygd i Norrland. Projektet har pågått i tre år och avslutades våren 2023. Projektet har drivits med hjälp av medel från Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse.

Youth Up North är ett projekt som vill stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd, där unga vill bo kvar och ha en aktiv roll för att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.  Projektet har drivits av föreningen Youth 2030 Movement som samarbetat med Bodens kommun, Arjeplog kommun och Dorotea kommun. 
Olivia Steen och Wille Dahl har arbetat som ungdomskonsulenter i Bodens kommun under projekttiden och  verkat som lokala projektledare för Youth Up North.  

 

Senast uppdaterad: 2023-09-28