Bild på betalning genom dator tillhörande nyheten om att betala räkningar till Bodens kommun.

Avgifter för serveringstillstånd

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för prövning av ansökan. Ansökningsavgiften ska betalas in till Bodens kommun på bankgiro nr 600-7181 med sökandes namn, märk inbetalningen med "Serveringstillstånd". Avgiften ska vara betald innan prövningen påbörjas.

Avgifterna bygger på en timavgift för antalet handläggningstimmar, för år 2024 är timavgiften 1 183 kr

Avgift med timavgift

 • Nytt stadigvarande serveringstillstånd = 10 tim
 • Ägarbyte av stadigvarande serveringstillstånd = 10 tim
 • Utvidgade serveringstillstånd = 3,5 tim
 • Utökade serveringstider = 2 tim
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten och/eller provsmakning, en dag = 5 tim
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten mer än en dag tillkommer avgift per dag (maximal totalkostnad får inte överstiga kostnaden för ett stadigvarande tillstånd) = 0,5 tim
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap, en dag = 1 tim
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap vid två till åtta tillfällen per kalenderår = 1,5 tim
 • Ansökan om att kretsen av personer med betydande inflytande förändras = 2,5 tim

Avgift fast belopp

 • Kunskapsprov, max tre tillfällen/person = 500 kr/tillfälle och person
 • Ansökan om gemensamt serveringsutrymme = 350 kr
 • Anmälan om serveringslokal vid catering till slutna sällskap = 350 kr
 • Anmälan om provsmakning = 350 kr

Tillsynsavgift

Fast tillsyn/år 2024 = 1  183 kr

Rörlig avgift beroende på omsättning av alkoholdrycker/år

Avgiften baseras på restaurangens omsättning av mat, alkoholdrycker och lättdrycker som tillståndshavaren årligen ska redovisas i restaurangrapporten.
Avgiften faktureras under våren året efter aktuell period.

Uppgifterna avser redovisningsperioden 1 januari- 31 december och blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars året efter.
Restaurangrapporten registreras på följande länk Folkhälsomyndighetens hemsida eller skickas in till kommunen.

Rörlig tillsynsavgift baserad på årsomsättning av alkoholdrycker enligt tabell nedan

 • 0-50 000 = 1 000 kr
 • 50 001-100 000 = 2 000 kr
 • 100 001-250 000 = 3 000 kr
 • 250 001-500 000 = 4 000 kr
 • 500 001-750 000 = 5 000 kr
 • 750 001-1 000 000 = 6 000 kr
 • 1 000 001-1 500 000 = 7 000 kr
 • 1 500 001-2 000 000  = 8 000 kr
 • 2 000 001-3 000 000 = 11 000 kr
 • 3 000 001-4 000 000 = 13 000 kr
 • 4 000 001- 5 000 000 = 15 000 kr
 • 5 000 001-6 000 000 = 17 000 kr
 • 6 000 001-7 000 000 = 20 000 kr
 • 7 000 001- 8 000 000 = 21 000 kr
 • 8 000 001- och mer = 22 000 kr
Ladda ner dokument
Taxa för prövning och tillsyn ...
Ladda ner dokument
Timtaxa 2024
Senast uppdaterad: 2024-01-02