häst och kvinna på grön äng

Djur och lantbruk

Om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp eller håller många djur, förvarar eller utfodrar djur, behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen.

Djurskydd

För djurhållning i ett lantbruk behövs tillstånd av länsstyrelsens lantbruksenhet. Lantbruksenheten gör då en prövning av stallet/byggnaden utifrån djurskyddslagen.

Miljöpåverkan

Lantbruken ska också prövas för sin miljöpåverkan enligt miljöbalken. I vissa fall är det länsstyrelsen miljöenhet som ger tillstånd i andra fall ska verksamheten anmälas till kommunens bygg- och miljönämnd.

  • Lantbruk med mer än 400 djurenheter ska ha miljötillstånd av länsstyrelsens miljöenhet.
  • Lantbruk med mer än 100 och upp till 400 djurenheter ska göra en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Djur inom tätbebyggt område

För att ha orm, höns, får, svin, nötkreatur eller häst inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd från miljö- och byggnämnden. Det krävs också tillstånd för att ha pälsdjur, men inte om pälsdjuret/en är sällskapsdjur. Läs mer om detta på sidan om husdjur.

Senast uppdaterad: 2024-05-08