En hand håller i vanliga tobakscigaretter medan en annan håller i en e-cigarett.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Anmäl försäljning till kommunen och implementera egenkontrollprogram för att följa lagens krav för försäljning av e-cigaretter från och med 1 juli 2017.

Från och med den 1 juli 2017 gäller ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2018:2088). Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen. I lagen finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Anmäl försäljning till kommunen

När du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen, blankett finns som nedladdningsbar PDF på denna sida. 

Egenkontrollprogram 

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. 

Tillsynsavgift

Kommunerna har rätt att ta ut en avgift för tillsynen av tobaksförsäljningen. 

Ladda ner dokument
Egenkontroll e-cigg
Ladda ner dokument
Anmälan elektroniska cigarette...
Senast uppdaterad: 2023-12-13