röd dryck i glas på bord framför mörk glasflaska, ett litet fat med citronskivor och en skål med isbitar.

Försäljning och servering av folköl

Du som har tänkt sälja folköl i butik eller servera folköl vid en tillställning är skyldig att anmäla det till kommunen. Enligt alkohollagen får försäljning av folköl inte påbörjas innan anmälan har gjorts till kommunen.

Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som bedriver verksamheten. Förutsättningar för försäljning och servering av folköl är att den sker i en godkänd livsmedelslokal som har matvaruförsäljning. Du ska även utöva egen tillsyn över att försäljningen följer alkohollagen och att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller för ölförsäljningen. För denna tillsyn ska du arbeta fram ett särskilt program så kallad egenkontroll.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, se länk i länkmeny på denna sida.

För försäljning/servering krävs:

  1. Registrerad livsmedelsanläggning (registrering görs hos miljö- och byggnämnden).
  2. Att det finns ett varierat utbud av matvaror till försäljning/servering, det vill säga att inte enbart vanlig kiosksortiment säljs.  
  3. Att den som bedriver detaljhandel/servering med folköl ska utöva särskild egenkontroll. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt kontrollprogram.
  4. Anmälan samt egenkontrollsprogrammet ska skickas in till kommunen innan försäljning får påbörjas.

Anmäl servering av öl och detaljhandel med öl till miljö- och byggenheten, se blanketter längre ner på denna sida.

Ladda ner dokument
Anmälan om servering av folköl
Ladda ner dokument
Anmälan om detaljhandel av folköl
Senast uppdaterad: 2024-03-11