brun häst och blåklädd kvinna på äng

Häst

För att dina hästar ska må bra är det viktigt att du följer de bestämmelser som finns om djurskydd och transporter. Bestämmelserna talar om vad du minst måste göra för att dina djur ska må bra och för att de ska kunna bete sig på ett naturligt sätt.

När behövs det tillstånd för verksamhet med djur?

Du behöver tillstånd från Jordbruksverket om du har en yrkesmässig verksamhet med hästar.

Hästpass

Alla hästar i EU ska ha hästpass. Ett hästpass gäller hela hästens liv. Detta betyder att om du har en häst med godkänt EU-pass behöver du inte byta ut detta. Det finns tre huvudsyften med passet:

  • Säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar
  • Vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar
  • Säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel

Ska du hålla häst inom detaljplanelagt område måste du lämna in en ansökan och få tillstånd från Miljö- och byggnämnden. se ansökningsblankett längst ner på denna sida.

Hantering av hästgödsel

Miljö- och byggnämnden i Boden har tagit fram en riktlinje för hantering av hästgödsel.

Syftet med riktlinjerna är främst att skapa en samlad bedömningsgrund till stöd för nämndens arbete.

Målet är att minska riskerna för att olägenheter ska uppstå i samband med hästhållning.

Riktlinjerna kommer att vägleda nämnden vid hantering av inkomna klagomål, yttranden, tillståndsärenden och remisser, samt vara ett stöd i nämndens tillsynsarbete. Dessutom blir det tydligt för såväl befintliga som framtida hästhållare vad som gäller i Bodens kommun. I förlängningen kommer detta att förebygga och minska risken för att olägenheter ska uppstå för människors hälsa och miljö.

När hästen avlider

Normalt får man inte gräva ner självdöda eller avlivade hästar. Grundregeln är att det döda djuret ska omhändertas på ett sådant sätt att risk för spridning av smittsamma sjukdomar undviks. I de flesta fall innebär det borttransport (av auktoriserad transportör) och destruktion av djuret.

Men om du har tillgång till lämplig mark kan du, efter att kommunen godkänt föreslagen plats, gräva ner din häst.

Nedgrävning ska ske på ett sådant djup att rovdjur hindras från att gräva sig ner till hästen. Enligt Jordbruksverkets anvisningar ska graven vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Detta innebär för ett normalstort djur att graven bör vara 2-3 m bred och 2,5-3 m djup. Avståndet till högsta grundvattennivån ska vara minst 1 meter från botten på graven.

För nedgrävning av övriga sällskapsdjur krävs inget tillstånd.

Ladda ner dokument
Riktlinjer för hantering av hä...
Ladda ner dokument
Ansökan om djurhållning
Senast uppdaterad: 2024-05-08