Höns

Höns

Om du vill ha höns inom detaljplanerat område måste du söka tillstånd hos kommunen.

En skriftlig ansökan med uppgifter om antal höns, hönshusets och rastgårdens placering på tomten (ritning ska bifogas), om eventuellt bygglov är sökt och hur träck omhändertas ska skickas in, se blankett på den här sidan. 

Handläggningsavgift

En fast avgift på 3 549 kr, enligt fastställd en taxa, tas ut för handläggningen av ärendet (för tillstånd hålla orm gäller 2 366 kr).

Detta gäller:

  • Hönsen får inte gå fritt på tomten, utan ska ha en rastgård. Rastgården bör ha tak för att skydda hönsen från rovdjur.

  • Utfodring bör ske inomhus för att inte locka dit möss, fåglar och andra smådjur (smittorisk).

  • Hönsen ska vara instängda under natten.

  • Träck ska omhändertas så inte grannar störs av lukt eller flugor. Använd gärna torvströ eller liknande som strömedel, det ger en torr gödsel.

  • Ska du ha fjäderfä för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser ska du anmäla det till Jordbruksverket.

 

Ladda ner dokument
Ansökan om djurhållning
Senast uppdaterad: 2024-05-08