Bada på Nordpoolen i Boden

Hygien- och undervisningslokaler

Om du ska starta en verksamhet ska du i förväg kontrollera om den omfattas av bygg- och miljönämndens tillsyn. Ta reda på vad som gäller för din verksamhet.

Följande verksamheter ingår i miljö- och byggnämndens tillsyn:

  • hotell, pensionat eller liknade lokaler där man yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrotts-, camping- och badanläggningar eller liknande anläggningar som utnyttjas av många människor
  • verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling (fotvård, massage, frisör, solarium, akupunktur, piercning och tatuering m.m.)
  • verksamheter där det ges undervisning, vård eller annat omhändertagande. 

Följande verksamheter ska anmälas till samhällsbyggnadskontoret:

  • lokaler med hygienisk behandling (akupunktur, piercing, tatuering, fotvård, användning av rakkniv mot huden samt håltagning)
  • badanläggning för allmänheten eller bad med många nyttjare (bassängbad, badtunna mm) 
  • förskola och skola (all form av undervisning)

Verksamhetsutövare

Med verksamhetsutövare menas fysisk eller juridisk person som driver verksamheten. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav på hälsa och miljö. Kraven gäller för materialval och planering men också på utformning, utrustning, personlig hygien och redskapshantering.

Egenkontroll

Kortfattat kan man säga att egenkontroll är en riskvärdering av verksamheten. Den kan exempelvis innehålla rutiner för hur man sköter avfallshantering, städning, vattenkontroll och ventilation. Dessa rutiner ska sedan följas och en signeringslista eller annan dokumentation ska visa att rutinerna fungerar. Dokumentationen ska vara aktuell och visas upp för bygg- och miljökontoret vid inspektioner.

Avgift

Avgift för tillsyn tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Meddelande om hälsoskyddsverksamhet (ej anmälningspliktig)

Exempel på verksamheter som inte är anmälningspliktiga till kommunen är frisersalonger, massörer, skönhetssalonger (ej stickande och skärande), sjukgymnastik, hotell, vandrarhem, camping och idrottsanläggningar. Dessa verksamheter har ingen formell anmälningsplikt men omfattas ändå av miljöbalkens krav och bör meddelas till kommunen.

Ladda ner dokument
Anmälan om hygienisk behandlin...
Ladda ner dokument
Meddelande om hälsoskyddsverksamhet
Ladda ner dokument
Anmälan om solarium
Senast uppdaterad: 2024-03-19