Avloppsguide

Inventering av små avlopp Luleälven

Miljö- och byggnämnden har för avsikt att inventera alla fastigheter som är belägna inom cirka 1000 meter från Luleälven (inom Bodens kommun) under åren 2023-2028.

Inventeringen kommer att utföras i 5 etapper, där cirka 200 fastigheter ingår i varje etapp. Se kartan nedan för att se vilket område som ingår i varje etapp.
De fastigheter som kommer att inventeras mellan åren 2025–2029 meddelas ungefär 1 år innan inventeringen. Miljö- och byggnämnden kommer skicka ut en enkät gällande vatten- och avloppsförhållandet på fastigheten. Läs informationsbrevet längst ner på sidan för mer information.

Små avlopp kring Luleälven

Inom ett avstånd på cirka en kilometer från Luleälven finns cirka 1000 fastigheter som ännu inte inventerats och som inte har kommunalt avlopp. Det stora antalet små avloppsanordningar i området innebär en risk för
förorening av både Bodens och Luleås huvudvattentäkter, enskilda vattentäkter samt badvatten.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss, tel. 0921- 620 00 eller via e-post, mob@boden.se.

Ladda ner dokument
Informationsbrev till fastighe...
Ladda ner dokument
Karta inventeringsområden, etapper
Ladda ner dokument
Informationsblad, är ditt avlo...
Ladda ner dokument
Informationsblad, att ta avlop...
Senast uppdaterad: 2024-05-13