häst och kvinna på grön äng

Lokala föreskrifter

För att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun har kommunfullmäktige beslutat om lokala föreskrifter.

Utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller alltså även dessa lokala föreskrifter.

De verksamheter som föreskrifterna tar upp är:

  • Avloppsanordning och annan toalett än WC
  • Djurhållning
  • Tomgångskörning
  • Spridning av gödsel
  • Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter
  • Värmepump
  • Eldningsanordnig för fasta bränslen
  • Dispens från föreskrifter

‚ÄčLäs föreskrifterna med kartor i nedladdningsbar pdf på den här sidan.

Ladda ner dokument
Lokala föreskrifter för hälsa ...
Ladda ner dokument
Bilaga 1_Karta Budbbyträsket
Ladda ner dokument
Bilaga 2_Karta Bodträsket
Ladda ner dokument
Bilaga 3_Karta Svartbyträsket
Ladda ner dokument
Bilaga 4_Karta Vittjärvsträsket
Ladda ner dokument
Bilaga 5_Karta Vitträsket
Ladda ner dokument
Bilaga 6_Karta Lule älv
Senast uppdaterad: 2023-09-25