Valborgsfirande på Kvarnängen i Boden.

Majbrasa

Om du ska elda utomhus är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt, oavsett om du eldar trädgårdsavfall eller gör upp en majbrasa på valborg. Endast torrt ris och kvistar samt rent trä får läggas på majbrasan.

Elda inte avfall

Material som impregnerat och målat trä, masonit, spillolja, gummi- och plastmaterial eller annat avfall och skräp sprider giftiga och hälsofarliga rökgaser som är skadliga för människors hälsa och miljön.

Sådant avfall får därför inte eldas i majbrasan utan ska lämnas på kommunens Återvinningscentral. 

Att elda avfall eller sopor i majbrasan är förbjudet enligt miljölagstiftningen.

När plast, gummi och textilmaterial förbränns sprids föroreningar och metaller med röken och askan och rinner ut i naturen när det regnar. Textil och elektronik kan även innehålla bromerade flamskyddsmedel som är svårnedbrytbara och lätt tas upp av levande organismer.

Takplast, presenningar, rör samt andra plastprodukter kan sprida tunga miljögifter som PCB och dioxiner. Limmade träprodukter som masonit, MDF och spånskivor påverkar också miljön negativt.

Koppar från kablar eller vattenrör fungerar som en katalysator och orsakar ännu större mängd miljögifter. Därför är det viktigt att du rensar ut allt skadligt material från innan du börjar elda och istället lämnar det på en återvinningscentral.

Glöm inte bort igelkottarna

Högar med ris och kvistar utgör perfekta boplatser för igelkottar. Risken finns att de har sin vintervila i majbrasan. Kontrollera riset alt. flytta högen innan den tänds på.

Senast uppdaterad: 2024-04-29