En korg fylld med små fiskar.

PFAS

Med anledning av förhöjda halter av PFAS har en tillfällig avrådan utgått från att äta fisk från Svartbyträsket och Lillavan i Boden. Avrådan förlängs tillsvidare över sommaren 2024. 

Bodens kommun har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört provtagning och analys av PFAS i fisk från Svartbyträsket. Resultaten visar på förhöjda halter av PFAS.  Ytterligare utredning och bedömning av de uppmätta halterna kommer att genomföras under sommaren. Som en försiktighetsåtgärd till dess att mer information finns tillgänglig avråds allmänheten från att äta fisk fångad i Svartbyträsket och Lillavan. Detta är extra viktigt för barn, unga, ammande, gravida och den som vill bli gravid i framtiden.

Beslutet om fortsatt tillfällig avrådan från att äta fisk i Svartbyträsket och Lillavan har tagits i samråd med Livsmedelsverket. På deras hemsida kan du läsa deras råd kring PFAS

Karta över Svartbyträsket

Senast uppdaterad: 2024-06-05