Flera personer sitter vid datorer i ett rum. De ser ut att studera.

Problem med inomhusmiljön

Vi tillbringar mycket tid inomhus och en bra inomhusmiljö i våra bostäder är viktigt för att vi ska må bra. Regler för inomhusmiljön finns i miljöbalken.

Våra bostäder ska bland annat ge skydd mot:

  • kyla
  • värme
  • drag
  • buller
  • luftföroreningar och andra liknande störningar.

Om du har problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen kvarstår kan du kontakta kommunens miljö- och byggenhet för en bedömning, vx 0921-620 00.

Läs mer om hälsa och inomhusmiljön på Folkhälsomyndighetens hemsida, se länk i menyn till höger.

Egenkontroll för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare eller hyresvärd har ett ansvar att löpande planera och kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga påverkan på miljön och de boendes hälsa. Egenkontrollen fungerar som ett verktyg och ger dig en samlad överblick på hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljön.

Läs mer om egenkontroll för fastighetsägare på Folkhälsomyndighetens hemsida, se länk i menyn till höger.

Senast uppdaterad: 2023-09-25