Översiktsbild Bodens stadskärna. I bilden syns Prästholmen i bakgrunden, Bodån centrerad. Solig vintervy.

Radon

Grundämnet radium finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. När det sönderfaller bildas den lukt-, färg- och smaklösa gasen radon. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, som kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar i luften.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blå lättbetong som tillverkades mellan 1929-1975 avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Den blåa lättbetongen kan ha förkommit som byggmaterial ända fram till 1980. Radon i dricksvattnet drabbar främst dem som har egna brunnar.

Hälsorisker

När vi andas in radonhaltig luft kan det leda till cellförändringar som kan utvecklas till lungcancer. Statens strålskyddsinstitut bedömer att radon i bostäder orsakar 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De flesta som drabbas är rökare.

Mät radonhalten

Radonhalten i byggnader får inte överstiga 200 Bq/m3 luft. Det enda sättet att kontrollera radonet är att mäta. Mätningarna ska utföras minst två månader under eldningssäsong, 1 oktober till 30 april. Den vanligaste metoden är spårfilm. Du beställer radonmätare (dosa med 6 cm diameter) från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum; sovrummet och det mest använda rummet förutom köket.

Bor du i flerfamiljshus?

Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren/hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som svarar för radonmätning.

Mer information

Du kan hitta mer information om radon och radonmätning på Boverkets och Strålsäkerhetsmyndigheten hemsidor, se länkar i menyn till höger.

Senast uppdaterad: 2024-05-08