Foto på skylt med texten "Rökfritt område".

Rökfria utomhusmiljöer

Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Det innebär bland annat ett utökat rökförbud på ett flertal nya platser utomhus.

Alla restauranger och serveringsställen inomhus ska vara helt rökfria.

I och med nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Butiks- och restaurangägare har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför lokalen.

Andra platser där rökförbud gäller:

  • utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
  • inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
  • lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

På Riksdagens och Folkhälsomyndighetens hemsidor kan du läsa mer, se länkmenyn på denna sida.

Senast uppdaterad: 2020-11-03