Person häller upp mousserande vin i ett stort antal glas.

Sälja folköl, tobaksvaror och läkemedel

Du måste söka tillstånd för att få sälja folköl, tobaksvaror och läkemedel i Sverige.

För att få servera starköl, vin, sprit eller andra jästa drycker till allmänheten behöver du serveringstillstånd, detta söker du hos kommunen.

Ska du sälja folköl, e-cigaretter och/eller, tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan till kommunen.

Ska du sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Om du vill börja sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

Ladda ner dokument
Timtaxa 2024
Ladda ner dokument
Taxa för försäljning av folköl...
Senast uppdaterad: 2024-03-05