Person häller upp mousserande vin i ett stort antal glas.

Sälja och servera alkohol

Den som vill sälja eller servera alkoholdrycker i Bodens kommun, det vill säga spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker, måste ha ett serveringstillstånd.

Tillståndet söks och ges av kommunens miljö- och byggenhet och regleras i enlighet med Alkohollagen (2010:1622). Kommunen har även tagit fram riktlinjer för alkoholservering som ett komplement till Alkohollagen. Läs riktlinjerna i nedladdningsbar pdf på denna sida.

Vad du kan ansöka:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller för servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker, till exempel cider.
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer. Gäller för servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.
 • Catering, mat och alkoholdrycker
 • Provsmakning, kan ansökas av tillståndshavare eller partihandlare
 • Gemensam serveringsyta

Vad du behöver anmäla:

 • Förändrade ägarförhållanden
 • Serveringsansvariga
 • Kryddning av alkohol, den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan krydda sin egen snaps
 • Catering, lokal, datum och tidpunkt för varje serveringstillfälle
 • Provsmakning
 • När du startar din verksamhet
 • När du avslutar din verksamhet

Ansökningsavgift

Enligt alkohollagen har Bodens kommun rätt att ta ut avgift för prövning av ansökan. Ansökningsavgiften ska betalas in på bankgiro nr 600-7181 med sökandes namn, märk inbetalningen med "Serveringstillstånd"

Avgiften ska vara betald innan prövningen påbörjas. Avgifter för serveringstillstånd.

Handläggningstiden

 • Vid ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap bör ansökan ha inkommit minst tre veckor innan evenemangstillfället.
 • Vid ansökan om tillfälligt tillstånd för allmänheten bör ansökan ha inkommit minst 5 veckor före evenemangstillfället.

Under sommarhalvåret kan ansökningstiden vara betydligt längre. Det är därför viktigt att skicka in ansökningarna i så god tid som möjligt. 

Ladda ner dokument
Lagar och regler för att serve...
Ladda ner dokument
Riktlinje för alkoholservering
Ladda ner dokument
Finansieringsplan serveringsti...
Ladda ner dokument
Råd och anvisningar stadigvara...
Ladda ner dokument
Råd och anvisningar tillfällig...
Ladda ner dokument
Råd och anvisningar tillfällig...
Ladda ner dokument
Meritförteckning
Ladda ner dokument
Redogörelse för brandskydd i r...
Ladda ner dokument
Anmälan om kryddning
Ladda ner dokument
Anmälan om provsmakning
Ladda ner dokument
Ansökan om gemensam serveringsyta
Ladda ner dokument
Ansökan om tillfälligt serveri...
Ladda ner dokument
Ansökan om stadigvarande serve...
Ladda ner dokument
Anmälan om serveringsansvarig ...
Ladda ner dokument
Anmälan om servering av folköl
Ladda ner dokument
Anmälan om lokal för catering
Ladda ner dokument
Anmälan om ändring
Senast uppdaterad: 2024-05-02