Råtta

Skadedjur - råttor

Det är inte ovanligt att råttor och möss dyker upp i vår närmiljö. De trivs där det finns föda och skydd. Tillsammans kan vi vidta enkla åtgärder för att hålla nere antalet råttor.

Se över sophanteringen

Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras. Hittar råttorna inte någon mat har de ingen anledning att stanna.

Rensa och röj upp

Håll fastigheterna i vårdat skick. Råttor har ofta sina bon i marken och gärna under extra skydd i form av buskar, brädhögar eller dylikt. Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden. Rensa upp fastigheten från ”bråte” som kan utgöra skydd för gnagarna.

Ingen mat på marken

Mata inte fåglar eller andra djur utomhus med föda som hamnar på marken. Ta bort eventuell fallfrukt. Om du har djur i utomhusburar, till exempel kaniner, tänk på att deras mat inte får bli föda för råttor. Städa ofta och ta bort matrester i och runt burarna.

Vems ansvar är det?

Enligt gällande bestämmelser är det fastighetsägarens ansvar att hålla ohyra och skadedjur borta och vid behov sanera. Det gäller både bostadsfastigheter, affärsfastigheter och andra lokaler. Äger du en villa eller ett radhus är ofta en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering

Senast uppdaterad: 2024-03-19