utsikt ner i en avloppsbrunn med tre kammare

Små avloppsanordningar

Bor du utanför områden med kommunalt avlopp kan du ha en egen anordning för rening av avloppsvatten. Det är mycket viktigt att avloppsanordningen byggs på rätt sätt och på rätt plats så att avloppet påverkar miljön så lite som möjligt.

Ansökan eller anmälan

När du ska anlägga en avloppsanordning måste du ha tillstånd av miljö- och byggnämnden. Gäller det ett avlopp utan WC, för enbart bad-, disk- och tvättvatten, räcker det med en anmälan. Ska du ändra ett befintligt avlopp ska du också göra en anmälan. Beslut om ny eller ändrad avloppsanordning får du inom sex veckor under förutsättning att du lämnat in komplett ansökan.

Ta alltid kontakt med miljö- och byggnämnden i god tid innan du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt.
De vanligaste lösningarna är avskiljning av slammet i trekammarbrunn med efterföljande infiltration av avloppsvattnet i marken, där den slutliga reningen sker. Infiltrationen får inte ligga för nära dricksvattenbrunnar.
Det är viktigt att slamavskiljaren töms regelbundet, minst en gång per år. Det är bara kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör som får hämta slammet.

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av ärendet, avgiften baserar på en timavgift som för 2024 är 1183 kr/tim. Avgiften tas ut även om anmälan/ansökan inte godkänns.

  • Anmälan för avlopp utan vattentoalett 3 tim handläggningstid
  • Ansökan för avlopp med vattentoalett 6-10 tim beroende på hur stort avloppet ska vara. 

Begränsa föroreningarna

Vid utsläpp av avloppsvatten gäller kravet att så långt som möjligt begränsa föroreningar av grundvatten, sjöar och vattendrag. Framförallt är det urinen som bidrar mest till förorening och övergödning av våra vatten.
Tvättmedel kan bidra till algblomning så överdosera inte mängden tvättmedel.

Diplomerade maskinentreprenörer

För att bli diplomerad krävs en utbildningsdag, en fältdag, samt dokumentation över utförd referensanläggning som kommunen godkänt. Utbildningen är ett samarbete mellan avloppsguiden, maskinentreprenörerna samt kommunerna.

Ladda ner dokument
Ansökan/anmälan_inrättande av ...
Ladda ner dokument
Riktlinjer för små avloppsanor...
Ladda ner dokument
Informationsblad enskilt avlopp
Ladda ner dokument
Instruktion för grundvattenrör
Ladda ner dokument
Naturvårdsverkets faktablad - ...
Ladda ner dokument
Naturvårdsverkets faktablad - ...
Ladda ner dokument
Naturvårdsverkets faktablad - ...
Ladda ner dokument
Naturvårdsverkets faktablad - ...
Ladda ner dokument
Naturvårdsverkets faktablad - ...
Ladda ner dokument
Naturvårdsverkets faktablad - ...
Ladda ner dokument
Anmälan alternativ toalett - l...
Senast uppdaterad: 2024-05-13