Bild till nyheten "Restaurang björken stänger för servering 23 december". Bilden visar brickor på en bänk.

Starta livsmedelsanläggning

All hantering av livsmedel utanför det privata hushållet styrs av regler, som är till för att konsumenten ska kunna lita på livsmedlet och dess kvalitet. Den som är ansvarig för försäljning av livsmedel är skyldig att känna till reglerna och följa dem.

Miljö- och byggnämnden är kontrollmyndighet över många av de livsmedelsföretag som finns i kommunen, allt från kiosker till storskaliga storhushåll. Industrier som hanterar animaliska livsmedel ligger oftast under livsmedelsverkets kontroll.

Starta, driva eller förändra ett livsmedelsföretag

För att starta ett företag som hanterar eller säljer livsmedel i någon form krävs att företaget är registrerad eller godkänd av kommunen. Ambitionen från kommunens sida är att kunna lämna beslut om registreringen inom 2 veckor efter anmälan lämnats in, Blankett finns som nedladdningsbar fil på denna sida. 

Klagomål eller misstänkt matförgiftning

Om du har klagomål över en restaurang eller misstänker att du drabbats av matförgiftning ska du snarast ta kontakt med kommunens miljö- och byggenhet (vx 0921-62 000). En snabb anmälan kan förhindra att andra blir sjuka. 

Ladda ner dokument
Anmälan om livsmedelsansläggning
Senast uppdaterad: 2024-07-03