Ta avloppsanordning ur bruk

Vill du ta din avloppsanordning ur bruk finns det några saker du bör tänka på. Kontakta alltid miljö- och byggenheten innan ni vidtar åtgärder på er avloppsanordning.

  • Om avloppsanordningen har nyttjats sedan senaste slamtömningen så ska en sluttömning ske. Avloppsanordningen ska vara tom när den tas ur bruk.
  • En avloppsanordning bedöms som obrukbar när åtgärder har vidtagits som gör att den inte längre går att använda. Åtgärderna ska vara varaktiga och vidtas utanför husgrunden. Exempelvis kan avloppsledningen mellan bostadshuset och avloppsanordningen avlägsnas och pluggas igen alternativt kan slamavskiljaren fyllas igen eller tas bort. Se till att återställa marken ordentligt.
  • Fastighetsägaren/sökanden bär ansvaret för att arbetet utförts korrekt.
  • Åtgärderna ska styrkas med tydliga fotografier som visar hur ni gått tillväga. Fotografierna skickas tillsammans med blanketten "Avlopp taget ur bruk" (se blankett längst ner på denna sida) till miljö- och byggenheten tillsammans med följande information

- Fastighetsbeteckning
- Datum för sluttömning av avloppsanordning
- Datum då avloppsanordningen togs ur drift
- Skriftlig redogörelse för hur man gått tillväga när avloppsanordningen togs ur bruk
- Fotodokumentation över avloppsanordningens placering, innan och efter vidtagna åtgärder.

När uppgifterna inkommit till miljö- och byggenheten och åtgärderna bedömts som godtagbara tas avloppsanordningen ur slamtömningsregistret

Ladda ner dokument
Blankett_Avlopp taget ur bruk
Senast uppdaterad: 2024-03-19