Tobak

Ska du sälja tobak? då krävs ett tillstånd från kommunen

1 juli 2019 trädde en ny Tobakslagen i kraft vilket innebär att den som säljer tobaksvaror till konsumenter måste söka tillstånd hos kommunen. Du som redan anmält tobaksförsäljning får fortsätta med det, men måste senast 31 oktober 2019 lämna in en ansökan om tillstånd. Ansökan ska även innehålla ett egenkontrollprogram. Se blanketter på denna sida.

Kravet på tillstånd gäller bara tobak, för att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Tillsyn över sin försäljning

Den som bedriver försäljning av tobaksvaror är skyldig att utöva tillsyn, och även att utarbeta ett program för egentillsyn. Det ska med andra ord finnas rutiner för hur åldersgräns och andra bestämmelser tillämpas och övervakas.

Rökfria miljöer

Alla restauranger och serveringsställen inomhus ska vara helt rökfria.

I och med nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Egenkontrollprogram

Alla som säljer tobak till konsumenter ska utöva särskild kontroll över försäljningen.

Verksamheten ansvarar för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. När man skickar in en anmälan om tobaksförsäljning till kommunen ska en kopia på verksamhetens program för egenkontroll bifogas. 

Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som verksamheten tagit fram för att kunna följa tobakslagen och de regler som gäller vid försäljning av tobak. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Tillsynsavgift

Kommunerna har rätt att ta ut en avgift för tillsynen av tobaksförsäljningen. 

Ladda ner dokument
Ansökan om tillstånd försäljni...
Ladda ner dokument
Bilaga till ansökan_finansieri...
Ladda ner dokument
Tobaksförsäljning_egenkontroll
Ladda ner dokument
Folkhälsomyndigheten_Tillstånd...
Ladda ner dokument
Anmälan om ändring av tobaksfö...
Ladda ner dokument
Anmälan om upphörande av försä...
Ladda ner dokument
Skatteverkets blankett - Begär...
Ladda ner dokument
Skatteverkets blankett - Begär...
Senast uppdaterad: 2023-08-09