Utförandeintyg för avloppsanordning

Här hämtar du blankett för utförandeintyg för avloppsanordning. Fyll i och skicka in blanketten till mob@boden.se, eller Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, när avloppsanläggningen är färdig att tas i drift.

Ladda ner dokument
Utförandeintyg, infiltration
Ladda ner dokument
Utförandeintyg, sluten tank
Ladda ner dokument
Utförandeintyg, gråvattenfilter
Ladda ner dokument
Utförandeintyg, markbädd
Ladda ner dokument
Utförandeintyg, minireningsverk
Senast uppdaterad: 2022-11-25