Utförandeintyg för avloppsanordning

När din avloppsanläggningen är färdig att tas i drift ska ett s.k utförandeintyg skickas in till kommunen

Här hämtar du blankett för utförandeintyg för avloppsanordningen.

Fyll i och skicka in blanketten till mob@boden.se, eller till Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden

Ladda ner dokument
Utförandeintyg, infiltration
Ladda ner dokument
Utförandeintyg, sluten tank
Ladda ner dokument
Utförandeintyg, gråvattenfilter
Ladda ner dokument
Utförandeintyg, markbädd
Ladda ner dokument
Utförandeintyg, minireningsverk
Senast uppdaterad: 2024-03-19