Blommor och buske på hösten i stadsparken Boden

Parker och skogsmark

I Bodens kommun finns många gröna områden och lekparker med fokus på miljö, kvalitet och utveckling. 

Parkenheten ansvarar för och sköter om kommunens gröna områden och lekparker med fokus på miljö, kvalitet och utveckling. I skötseln ingår bland annat gräsklippning, beskärning av buskar, nyplantering och renhållning. Parkområdena är indelade i olika klasser där finpark är den klass som kräver mest skötsel. Hit hör bland annat Stadsparken och Eyvind Johnson-parken.

Enheten ansvarar också för all kommunal produktiv skogsmark och tätortsnära skog.

Parken är huvudansvarig för löpande skötsel och tillsyn av Storavan - Nedre Avans våtmarksområde.

Parkenheten sköter också om kommunens flaggning, juldekorationer och julgranar.

Senast uppdaterad: 2023-09-25