Ängsblommor

Trädgårdsavfall

Om du är fastighetsägare ansvarar du för att ta hand om ditt eget trädgårdsavfall d.v.s. löv, häckklipp, fallfrukt, gräsklipp, ogräs, ris, grenar, mossa etc.

Du kan skapa en fantastisk jord till dina växter på ett miljövänligt sätt genom kompostering på din egen tomt så länge du inte blandar i köksavfall. 

Trädgårdsavfallet kan även lämnas till Återvinningscentralen i Boden (Brännkläppen) och i Harads om du inte har möjlighet eller vill kompostera. Dit lämnas också stubbar, stammar och stockar.

Att elda upp sitt trädgårdsavfall för att bli av med det är inte tillåtet. Dumpning av trädgårdsavfall i skogen eller på annan plats anses som nedskräpning enl. 15 kap. 30 § miljöbalken och är ett miljöbrott som kan polisanmälas.


Trädgårdsavfall får inte dumpas i den gemensamma naturmarken bl.  a.  för att:

  • en lövhög kan växa sig väldigt stor med tiden och har en tendens att dra till sig annat avfall som kan vara miljöfarligt.
  • trädgårdsavfall skapar övergödning vilket ändrar markfloran till att mestadels bestå av stora hallonsnår och brännässlor, den kan även öka spridningen av invasiva främmande växtarter.
  • trädgårdsavfall som ligger intill ett vatten/vattendrag läcker ut näring och kan leda till syrefattigt vatten eller stoppa upp vattenflödet.
  • skador på trädens rötter och stam uppstår när trädgårdsavfall läggs i högar mot trädstammarna. De blir lätt angripna av svampar som minskar trädens livskraft och ökar därmed risken att träden faller omkull.
Senast uppdaterad: 2020-11-03